Từ 1/2/2023, chủ xe được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm phương tiện trực tuyến

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 28/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện GTVT.

Theo đó, thông tin dữ liệu đăng kiểm đối với xe ô tô gồm: biển số xe, nơi đăng ký, nhãn hiệu, số động cơ, nước và năm sản xuất, số người được phép chở, khối lượng cho phép tham gia giao thông, ngày đăng kiểm, số quản lý đăng kiểm…

Chủ xe được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm dạng trực tuyến - Ảnh 1.

Chủ xe được tiếp cận dữ liệu đăng kiểm dạng trực tuyến. Ảnh: Khánh Linh

Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm (Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ GTVT. 

Đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm: các cơ quan phục vụ công tác quản lý Nhà nước; chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp; các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.

Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ GTVT, kết nối trực tiếp giữa hệ thống nơi quản lý và nơi sử dụng dữ liệu, tra cứu trực tuyến trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Đối với chủ phương tiện, việc tiếp cận dữ liệu đăng kiểm được thực hiện thông qua phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam mà không cần cấp tài khoản, mã khóa; và được đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị kiểm định xe cơ giới cấp thông tin dưới dạng văn bản.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp thông tin dưới dạng văn bản phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có trách nhiệm sử dụng, bảo mật dữ liệu đúng mục đích, phạm vi đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu. Không được chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được phép của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

Thông tư số 28/2022 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.2.2023.

(Nguồn: danviet.vn)

xe mới về