Bảng Giá xe Lexus LX cũ tháng 6 năm 2022

Lexus LX cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2008 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Lexus LX cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Lexus LX cũ cập nhật tháng 06/2022 trên Bonbanh

 • Lexus LX 2021 cũ: từ 9600 triệu đồng
 • Lexus LX 2020 cũ: từ 8500 triệu đồng
 • Lexus LX 2019 cũ: từ 8600 triệu đồng
 • Lexus LX 2018 cũ: từ 8190 triệu đồng
 • Lexus LX 2016 cũ: từ 4380 triệu đồng
 • Lexus LX 2015 cũ: từ 1099 triệu đồng
 • Lexus LX 2013 cũ: từ 3300 triệu đồng
 • Lexus LX 2012 cũ: từ 2690 triệu đồng
 • Lexus LX 2011 cũ: từ 2660 triệu đồng
 • Lexus LX 2010 cũ: từ 2330 triệu đồng
 • Lexus LX 2009 cũ: từ 2100 triệu đồng
 • Lexus LX 2008 cũ: từ 1940 triệu đồng

Bảng giá xe Lexus LX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Lexus LX 2021
Lexus LX 570 Super Sport MBS - 2021 10.200.000.000 10.278.000.000 10.300.000.000
Lexus LX 570 - 2021 9.399.000.000 9.533.000.000 9.600.000.000
Lexus LX 570 Super Sport - 2021 9.300.000.000 9.770.000.000 11.000.000.000
Lexus LX 2020
Lexus LX 570 Super Sport MBS - 2020 9.190.000.000 10.148.000.000 10.600.000.000
Lexus LX 570 Super Sport - 2020 8.600.000.000 8.733.000.000 8.850.000.000
Lexus LX 570 - 2020 8.100.000.000 8.200.000.000 8.299.000.000
Lexus LX 2019
Lexus LX 570 Inspiration Series - 2019 9.099.000.000 9.099.000.000 9.099.000.000
Lexus LX 570 - 2019 8.850.000.000 8.888.000.000 8.900.000.000
Lexus LX 570 Super Sport - 2019 8.350.000.000 8.800.000.000 8.900.000.000
Lexus LX 570 Super Sport MBS - 2019 8.350.000.000 8.917.000.000 9.200.000.000
Lexus LX 2018
Lexus LX 570 - 2018 8.050.000.000 8.321.000.000 8.600.000.000
Lexus LX 570 Super Sport - 2018 8.000.000.000 8.755.000.000 9.200.000.000
Lexus LX 2017
Lexus LX 570 Super Sport - 2017 7.100.000.000 7.100.000.000 7.100.000.000
Lexus LX 570 - 2017 6.750.000.000 6.750.000.000 6.750.000.000
Lexus LX 2016
Lexus LX 570 - 2016 4.380.000.000 6.650.000.000 7.200.000.000
Lexus LX 2015
Lexus LX 570 (FaceLift) - 2015 6.390.000.000 6.570.000.000 6.850.000.000
Lexus LX 570 - 2015 4.100.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000
Lexus LX 2014
Lexus LX 570 - 2014 4.099.000.000 4.100.000.000 4.100.000.000
Lexus LX 2013
Lexus LX 570 - 2013 3.300.000.000 3.598.000.000 3.880.000.000
Lexus LX 2012
Lexus LX 570 - 2012 3.545.000.000 3.545.000.000 3.545.000.000
Lexus LX 570 (FaceLift) - 2012 2.550.000.000 3.398.000.000 3.550.000.000
Lexus LX 2011
Lexus LX 570 - 2011 2.480.000.000 2.940.000.000 3.345.000.000
Lexus LX 2010
Lexus LX 570 - 2010 2.600.000.000 2.687.000.000 3.350.000.000
Lexus LX 2009
Lexus LX 570 - 2009 2.220.000.000 2.374.000.000 2.459.000.000
Lexus LX 2008
Lexus LX 570 - 2008 1.850.000.000 2.210.000.000 3.345.000.000
Lexus LX 2007
Lexus LX 570 - 2007 1.960.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000
Lexus LX 470 - 2007 960.000.000 960.000.000 960.000.000
Lexus LX 2006
Lexus LX 470 - 2006 1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000
Lexus LX 2005
Lexus LX 470 - 2005 879.000.000 880.000.000 880.000.000
Lexus LX 2004
Lexus LX 470 - 2004 920.000.000 920.000.000 920.000.000
Lexus LX 1999
Lexus LX 470 - 1999 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Lexus LX 1998
Lexus LX 470 - 1998 685.000.000 685.000.000 685.000.000

 

xe mới về